Praktijkonderwijs in het kort

 

Het praktijkonderwijs richt zich op leerlingen van 12 tot 18 jaar die zonder diploma doorstromen naar werk of naar een korte beroepsopleiding. Met persoonlijke aandacht, praktijkgericht leren en de juiste begeleiding bereiden we onze leerlingen voor op een succesvol vervolg van hun leerloopbaan.

 

Onze leerlingen zijn 12 of 13 jaar oud als ze bij ons op school komen. In het begin van hun loopbaan werken we vooral aan het zelfbeeld. Doel hiervan is om samen met de leerling zicht te krijgen op de eigen capaciteiten, interesses, normen en waarden en de eigen ontwikkeling van de leerlingen. In een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP), stellen we samen met de leerling vast hoe we zijn of onderwijstraject gaan inrichten. Gedurende de schoolloopbaan kijken we regelmatig in hoeverre persoonlijke doelen worden gehaald en of we ergens bij moeten sturen.

 

 

Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind. Dat wil het Roelof van Echten College bereiken. Handelend vanuit de Bron van de christelijke traditie vinden wij het belangrijk dat een kind volledig tot zijn recht komt op onze school. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een goede overgang van het basisonderwijs naar onze school. En van onze school naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.

 

Hoe wij dat aanpakken? Ten eerste is er voor ieder kind passend onderwijs dat aansluit bij zijn of haar ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast bieden we verschillende trajecten aan, die de overgang naar het vervolgonderwijs gemakkelijker maken. Om dit te bereiken werken wij samen met het basisonderwijs, speciaal onderwijs, vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. En bieden wij onze medewerkers een professionele omgeving waarin ook zij kunnen leren en groeien. Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind. Ouders, medewerkers en samenwerkingspartners mogen onze organisatie aanspreken op deze verantwoordelijkheid!

 

 

Hier kunnen kan ik van alle partners hyperlinks plaatsen. Visueel vorm gegeven zodat het voor het oog aantrekkelijk is maar zeker ook overzichtelijk voor de bezoekers. Niet teveel tekst dus maar simpel aanklikken en door verwezen worden.

 

 

Vereist

Vereist

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Vereist